Privacy verklaring

 PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT


Onestein B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt  van de diensten van Onestein B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Onestein B.V. verstrekt.

Onestein B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres


WAAROM ONESTEIN B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

Onestein B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen  nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Onestein B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het  uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.


HOE LANG ONESTEIN B.V. GEGEVENS BEWAART

Onestein B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen  te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

Onestein B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de  uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Onestein B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,  waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Onestein B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

Onestein B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de  websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Onestein B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Onestein B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Onestein B.V. heeft hier geen invloed op. Onestein B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Onestein B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een  verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@onestein.nl. Onestein B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Onestein B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Onestein B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Onestein B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan gerust contact met Onestein B.V. op via info@oenestein.nl.www.onestein.nl is een website van Onestein B.V.

Onestein B.V.

Reduitlaan 45

4814 DC Breda

+31 (0) 88 627 04 00

info@onestein.nl