Wat is open source?

De waarde van open source in een notendop.
10 oktober 2017

Onestein B.V.

Wat is  open source?

De term ‘open source’ verwijst naar iets wat mensen aan kunnen passen en kunnen delen omdat het ontwerp publiekelijk toegankelijk is.

De term komt uit de wereld van softwareontwikkeling en duidt een specifieke benadering van computer programmering aan. Tegenwoordig verwijst ‘open source’ naar een bredere verzameling waarden. Dit noemen we ‘the open source way’. Dit heeft betrekking op open source projecten, het omarmen van producten of initiatieven en de principes van open uitwisseling, samenwerking, transparantie, meritocratie en het uitdragen van computer georiënteerde ontwikkeling.

Wat is open source software?

Open source software is software met een broncode die iedereen kan controleren, aanpassen en verbeteren. ‘Broncode’ is het gedeelte van software die de meeste computergebruikers nooit zien; het is de code die computerprogrammeurs kunnen aanpassen om de manier waarop een gedeelte van de software, een programma of applicatie, werkt te veranderen. Programmeurs die toegang tot de broncode van een computerprogramma hebben kunnen dat programma verbeteren door er mogelijkheden of in de ‘software’ mond ‘features’ aan toe te voegen of gedeelten die niet goed werken, ‘bugs’, te repareren.

Wat is het verschil tussen open source software en andere typen software?

Sommige software heeft een broncode die alleen door de persoon, het team of de organisatie die het gemaakt heeft, en daar exclusieve controle over heeft, aangepast kan worden. Men noemt dit soort software ‘proprietary’ of ‘gesloten broncode’ software. Alleen de auteurs van proprietary software kunnen deze op legale wijze kopiëren, inspecteren en aanpassen. Om de propietary software te kunnen gebruiken moeten de gebruikers overeenkomen (meestal door een licentie die naar voren komt bij de start van het gebruik te ondertekenen) dat zij niets met de software zullen doen waar de softwareauteurs geen toestemming voor hebben gegeven. Microsoft Office  en Adobe Photoshop  zijn voorbeelden van proprietary software.

Open source software is anders. Haar auteurs stellen de broncode beschikbaar aan anderen die de code willen inzien, kopiëren, ervan willen leren, aanpassen of delen. LibreOffice en de GNU Image Manipulation Program zijn voorbeelden voor open source software, maar Odoo dus ook. Achter Odoo staat een community waarin de leden gezamelijk de code ter verbetering aanpassen. De Odoo Community Association (OCA).

Open source licenties

Zoals bij proprietary software, dienen gebruikers de voorwaarden van de licentie te accepteren voordat ze open source software gaan gebruiken, maar deze wettelijke voorwaarden van open source licenties verschillen aanzienlijk van de proprietary licenties.

Open source licenties bepalen de manier waarop mensen de software kunnen gebruiken, bestuderen, aanpassen en distribueren. Over het algemeen geven open source licenties gebruikers toestemming om de open source software te gebruiken voor welk doel ze maar willen. 

Sommige open source licenties, deze worden ook wel ‘copyleft’ licenties genoemd, schrijven voor dat iedereen die een aangepast open source programma uitbrengt ook de broncode van dat programma dient vrij te geven. Daarnaast zijn er open source licenties die voorschrijven dat iedereen die een programma aanpast en deze deelt met anderen ook de broncode van dat programma deelt zonder daar een licensing fee voor te vragen.

Open source licenties stimuleren zoveel mogelijk samen te werken en te delen omdat ze toestemming geven aan mensen aanpassingen aan de broncode te doen en deze aanpassingen in hun eigen projecten te integreren. Ze moedigen programmeurs aan zoveel mogelijk de broncode te bestuderen en aan te passen, zo lang ze anderen ook maar de ruimte geven dat te doen wanneer ze hun werk delen.